[NV.06] – Phùng Thị Hoa: Tôi yêu em- Cô nàng Venesa kiêu hãnh…

manager |

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Giữa nhiều ngã rẽ tôi đã chọn em
Tình yêu tôi trao em có thấu
Dẫu gian nan nhưng tôi vẫn yêu

Tôi yêu em chẳng tính toan
Có teamlead làm chứng tình ta đó
Lòng chân thành này em thấu rõ
Để giờ đây ta luôn bên nhau

Tôi yêu em- Cô nàng Venesa kiêu hãnh
Dẫu biết mai này có thể xa cách
Vẫn cầu cho em được…
Người tình như tôi đã yêu em.