Quy định và hình thức thanh toán

1. Phương thức trả thẳng 100%

Phương thức trả thẳng 100% áp dụng đối với tất cả khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này.

Khách hàng sử dụng phương thức trả thẳng có thể thanh toán bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản.

Tài khoản nhận tiền có thể khác nhau tuỳ thuộc vào việc quý khách hàng mua sản phẩm tại cơ sở nào.

Quý khách sử dụng phương thức trả thẳng 100% có thể nhận được một số ưu đãi về giá so với khi sử dụng các phương thức thanh toán khác.

Khách hàng được lựa chọn hình thức thanh toán sau đây:

  1. Thanh toán ngay 100% giá trị sản phẩm dịch vụ tại thời điểm mua sản phẩm dịch vụ bằng tiền mặt/chuyển khoản của Khách;
  2. Thanh toán ngay 100% giá trị sản phẩm dịch vụ tại thời điểm mua sản phẩm dịch vụ qua payoo;
  3. Thanh toán 100% giá trị sản phẩm dịch vụ bằng tiền vay tại tổ chức tín dụng. Trường hợp này, đề nghị Khách hàng thỏa thuận với tổ chức tín dụng thực hiện giải ngân tiền vay để thanh toán tiền mua sản phẩm dịch vụ. Hợp đồng vay giữa Khách hàng và tổ chức tín dụng là giao dịch độc lập với giao dịch mua bán sản phẩm dịch vụ giữa Khách hàng và Công ty. Khi thực hiện thanh toán theo hình thức này, Khách hàng sẽ được Công ty chịu tiền lãi phát sinh từ khoản vay và Công ty trực tiếp thanh toán tiền lãi vay này cho tổ chức tín dụng.
  4. Thanh toán 100% giá trị sản phẩm dịch vụ tại thời điểm mua sản phẩm dịch vụ bằng cách kết hợp một hoặc một vài hoặc tất cả các phương thức: (i) Thanh toán tiền mặt/chuyển khoản; (ii) Thanh toán qua payoo; (iii) Thanh toán bằng tiền vay tại tổ chức tín dụng (phần giá trị sản phẩm dịch vụ được thanh toán bằng hình thức vay tại tổ chức tín dụng được thực hiện như nội dung quy định tại điểm c của Mục 2 này).

 

2. Phương thức trả góp

Để tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng hơn khi tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ, Công ty TNHH Venesa Việt Nam có liên kết với các tổ chức tín dụng để bổ sung thêm phương thức trả góp cho khách hàng.

Các thông tin về phương thức trả góp sẽ được nhân viên của tổ chức tín dụng trao đổi trực tiếp với quý khách hàng.

Hình thức thanh toán bằng tiền vay của tổ chức tín dụng chỉ áp dụng trong trường hợp khách hàng mua Gói dịch vụ (liệu trình) chăm sóc da, không áp dụng trong trường hợp khách hàng mua Bộ sản phẩm Bijindo.

Lưu ý: Quý khách hàng vui lòng thực hiện đúng cam kết đã ký với các tổ chức tín dụng.